Chính sách bảo mật thông tin tại Công ty Nệm giá kho được xây dựng để đảm bảo quyền lợi và sự an tâm của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Dưới đây là những điểm quan trọng trong chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi:

Thu thập thông tin: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, và việc thu thập thông tin này chỉ diễn ra khi chúng tôi có sự đồng ý từ khách hàng.

Sử dụng thông tin: Các thông tin mà chúng tôi thu thập được sẽ được sử dụng với mục tiêu cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đồng thời để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin: Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi điều này được yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi chúng tôi nhận được sự đồng ý từ khách hàng.

Bảo mật thông tin: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin thích hợp để đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng. Đồng thời, chúng tôi yêu cầu các đối tác có liên quan tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật thông tin.

Quyền của khách hàng: Khách hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có yêu cầu.

Chúng tôi luôn tuân thủ chính sách bảo mật thông tin này và không ngừng nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng